Kylmälaitoksen huoltopäiväkirja

5,50 

Huoltopäiväkirja on pakollinen niille laitteille, jotka on vuototarkestettava.
Huoltopäiväkirjan taulukoihin merkitään määräaikaishuoltojen ja välitarkastusten yhteydessä tehdyt toimenpiteet.
Huoltopäiväkirja sisältää myös taulukot eri kylmäaineiden vuototarkastusväleistä ja eri kylmäaineiden GWP-arvoista ja hiilidioksidiekvivalenttitonneja vastaavista täytösmääristä.

SKLL:n jäsenet voivat tilata huoltopäiväkirjan logopainatuksella hintaan 0,20 euroa/kpl, minimitilaus 100 kpl.