Toimintaohje talteenotetulle fluoratulle kylmäaineelle

0,00 

EU:n F-kaasuasetuksen mukaisen vähentämissuunnitelman mukaisesti siirtymäkaudella (2015–2030) maahantuotujen kylmäaineiden korvaaminen regeneroidulla ja kierrätetyllä kylmäaineella säästää resursseja ja vähentää varojen siirtymistä pois Suomesta.

Tarkempi kuvaus

Tässä toimintaohjeessa on tarkoitus selventää talteenotetun kylmäaineen kanssa toimimisen käytäntöjä, mikä mahdollistaa kylmäaineen maksimaalisen käytön ilman haitallisia sivuvaikutuksia, kuten järjestelmien hajoamista tai hyötysuhteiden heikkenemistä. Regeneroidun kylmäaineen tuoman hintaedun ja saatavuuden vuoksi regeneroitu kylmäaine tulee olemaan keskeisessä asemassa järjestelmien ylläpidon kannalta siirtymävaiheessa, kun siirrytään kohti kokonaan uusia jäähdytysjärjestelmiä.

Toimintaohje on jaettu kahteen osaan: tiivistelmään ja perusteluosaan. Tiivistelmä on nimensä mukaisesti tiivistetty esitys perusteluosan tekstistä, mutta sisältää toiminnanharjoittajalle tarpeelliset tiedot. Perusteluosassa on tarkemmin esitetty, miten talteenotettuja kylmäaineita tulisi käsitellä.

Kylmäaineen uudelleenkäyttö on tärkeä osa kylmäalan ympäristönäkökohtia, jolla samalla edistetään kiertotalouden monipuolistumista Suomessa.