Välilliset jäähdytysjärjestelmät

0,00 

Välillinen jäähdytys on ollut Suomessa jo pitkään vakiintunutta tekniikkaa ilmastoinnin jäähdytyksessä, jääradoissa, elintarviketeollisuudessa sekä prosessiteollisuuden monissa eri sovelluksissa. Jatkossa välillisten järjestelmien määrän odotetaan kasvavan entisestään kiristyvien kylmäainemääräysten sekä uusien kylmäaineiden palavuuden johdosta.

Tarkempi kuvaus

Edellä kuvatun kasvuennusteen vuoksi Suomen Kylmäyhdistyksessä nähtiin tarpeelliseksi päivittää vuonna 2001 julkaistu ”Välilliset kylmälaitokset – suunnittelu ja rakentaminen” -suunnitteluopas vastaamaan muuttuneita asetuksia ja määräyksiä sekä nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi. Alkuperäisen oppaan painos on ollut jo pitkään loppuunmyyty. Oppaan perään kysellään kuitenkin jatkuvasti, joten tarve sille tuntuu edelleen olevan suuri.

Päivitetyssä oppaassa on paranneltu jo entuudestaan kattavia taulukko-osuuksia, päivitetty standardit vastaamaan nykyisin käytössä olevia standardeja, lisätty uusi kappale tasaussäiliöistä, tehty pieniä tekstilisäyksiä useampaan kappaleeseen, lisätty ja päivitetty kuvia sekä tietysti korjattu muutama alkuperäisestä oppaasta havaittu virhe. Kokonaisuudesta on näin saatu erittäin kattava ja kylmäalaa hyvin palveleva työkalu, josta on iloa ja hyötyä meille kaikille useaksi vuodeksi eteenpäin.

Oppaan päivityksen toimittajana ja sisällön muokkaajana on toiminut DI Jani Kianta AX-Suunnittelusta.